Jump navigation

  1. Jump to full-text search
  2. Jump to contents
  3. Jump to main navigation
  4. Jump to service navigation
Page: http://en.hochschule-ruhr-west.de//schnelleinstieg/address-book/
Date: 18.09.2019, 16:22Clock

Address book

B

Nam Bui
Talentscout


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr

Phone: +49 208 88254 706

nam.bui hs-ruhrwest "«@&.de

Ulf Bullerdiek
Vorsitzender des Studierendenparlaments


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49(0) 208 / 882 54 550

stupa hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr.-Ing. Gerd Bumiller
Lehrgebiet: Energie- und Informationstechnik | Studiengangsleitung: Energieinformatik


Lützowstraße 5, 46236 Bottrop

Phone: +49 208 88254-808
Fax: +49 208 88254-834

gerd.bumiller hs-ruhrwest "«@&.de

Benjamin Burrichter
Wissenschaftlicher MitarbeiterBuilding 04

Phone: +49 208 88 254-473

benjamin.burrichter hs-ruhrwest "«@&.de

C

Karim Chanine
E-Learning


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88 254-736

karim.chanine hs-ruhrwest "«@&.de

Danny Clemens
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 88254 348

danny.clemens hs-ruhrwest "«@&.de

Christoph Clemens
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88 254-403

christoph.clemens hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr.-Ing. Christian Cornelissen
Lehrgebiet: Technisches Projektmanagement


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 882 54 -395

christian.cornelissen hs-ruhrwest "«@&.de

Sarah Cramer
Studienintegrationsprogramm (SIP)


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 05

Phone: +49 208 88254-216

sarah.cramer hs-ruhrwest "«@&.de

Christoph Czichy
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 88254-377
Fax: +49 208 88254-384

christoph.czichy hs-ruhrwest "«@&.de

D

Anna-Maria Dahlke
Bibliothek


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 05

Phone: +49 208 88254-184

anna-maria.dahlke hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr. Kai Daniel
Lehrgebiet: Informations- und Automatisierungstechnik


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88254 182

kai.daniel hs-ruhrwest "«@&.de