Jump navigation

  1. Jump to full-text search
  2. Jump to contents
  3. Jump to main navigation
  4. Jump to service navigation
Page: https://www.hochschule-ruhr-west.de//schnelleinstieg/address-book/
Date: 17.04.2021, 16:22Clock
B

Ulf Bullerdiek
Vorsitzender des Studierendenparlaments

StuPa
Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49(0) 208 / 882 54 550

stupa hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr.-Ing. Gerd Bumiller
Lehrgebiet: Energie- und Informationstechnik | Studiengangsleitung: Energieinformatik


Lützowstraße 5, 46236 Bottrop

Phone: +49 208 88254-808
Fax: +49 208 88254-834

gerd.bumiller hs-ruhrwest "«@&.de

Benjamin Burrichter
Wissenschaftlicher MitarbeiterBuilding 04

Phone: +49 208 88 254-473

benjamin.burrichter hs-ruhrwest "«@&.de

C

Vanessa Carls
Wissenschaftliche Mitarbeiterin


Lützowstraße 5, 46236 Bottrop

Phone: +49 208 882545-865

vanessa.carls hs-ruhrwest "«@&.de

Imran Chamieh
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 01

Phone: +49 208 88 254-301

imran.chamieh hs-ruhrwest "«@&.de

Karim Chanine
E-Learning

Dezernat III
Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88 254-736

karim.chanine hs-ruhrwest "«@&.de

Danny Clemens
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 88254-348

danny.clemens hs-ruhrwest "«@&.de

Christoph Clemens
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88 254-403

christoph.clemens hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr.-Ing. Christian Cornelissen
Lehrgebiet: Technisches Projektmanagement


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 882 54 -395

christian.cornelissen hs-ruhrwest "«@&.de

Christoph Czichy
Wissenschaftlicher Mitarbeiter


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 03

Phone: +49 208 88254-377
Fax: +49 208 88254-384

christoph.czichy hs-ruhrwest "«@&.de

D

Anna-Maria Dahlke
Bibliothek

Dezernat III
Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 05

Phone: +49 208 88254-184

anna-maria.dahlke hs-ruhrwest "«@&.de

Prof. Dr.-Ing. Kai Daniel
Prodekan Fachbereich 4 | Institutsleitung Mess- und Sensortechnik | Lehrgebiet: Informations- und Automatisierungstechnik


Duisburger Str. 100, 45479 Mülheim an der Ruhr
Building 02

Phone: +49 208 88254-182

kai.daniel hs-ruhrwest "«@&.de